... Cine de Asia online » Director » Yoshitaka Mori