... Cine de Asia online » Actores » Yoshio Tsuchiya

Seven Samurai (1954)