... Cine de Asia online » Actores » Shingo Yamashiro